build

versija statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Aparatinės arba ↑programinės įrangos, duomenų rinkinio arba ↑dokumento modifikacija. Programų versijos žymimos numeriais arba numerių grupėmis, skiriamomis taškais, pavyzdžiui, 3, 3.1, 3.1.2. Numeris po taško reiškia versijos prieš tašką modifikaciją. Dalis versijų skirtos tik testavimui (↑alfa versija, ↑beta versija, ↑kandidatinė versija). Trumpalaikių (vienadienių) versijų žymėjimo paskutinis skaičius dažnai reiškia jų sukūrimo datą (pvz., 3.1.3.20020401). Platinamų programų versijos dar vadinamos ↑laidomis. Tai būtų tikslesnis terminas, nes „versijas“ dažniau suprantame kaip tuo pat metu išleidžiamus to paties gaminio variantus (pvz., profesinė versija ir buitinė versija). Tačiau daugelis programinės įrangos gamintojų prie programos pavadinimo rašo tarptautinį žodį „version“ ir tik mažuma (pvz., bendrovė „Lotus“) rašo „laidą“ atitinkantį anglišką žodį „release“. Todėl verčiant programinę įrangą tenka prisitaikyti prie jų autorių vartojamų terminų („versija“ arba „laida“), o originalios programinės įrangos gamintojams geriau pasirinkti „laidą“. pavyzdys(-iai) dokumento versija, nemokama versija, programos versija. atitikmenys: angl. build; version ryšiai: dar žiūrėkalfa versija dar žiūrėkaparatinis dar žiūrėkbeta versija dar žiūrėkdokumentas dar žiūrėkkandidatinė versija dar žiūrėklaida dar žiūrėkprograminė įranga siauresnis terminasdemonstracinė versija siauresnis terminaslaikinoji versija siauresnis terminasmažoji versija siauresnis terminasregistruotoji versija siauresnis terminastestuojamoji versija susijęs terminasversijos žyma

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Build — Saltar a navegación, búsqueda Build es un motor de juego para videojuegos de disparos en primera persona creado por Ken Silverman para 3D Realms. Al igual que en Doom, el motor Build representa su mundo en una malla bidimensional, utilizando… …   Wikipedia Español

 • build — [bɪld] verb built PTandPP [bɪlt] [transitive] 1. MANUFACTURING to make or put together large things such as buildings, cars, ships, roads etc: • New offices are being built on the site. • No new ships are being built at the yard now …   Financial and business terms

 • build — vb Build, construct, erect, frame, raise, rear are comparable when they mean to form or fashion a structure or something comparable to a structure. Build strictly implies a fitting together of parts and materials to form something which may be… …   New Dictionary of Synonyms

 • build — build; build·able; build·er; build·er up·per; build·ing; build·ing·less; un·build; re·build; up·build·er; …   English syllables

 • build-up — build ups also buildup, build up 1) N COUNT: usu sing, oft N of n A build up is a gradual increase in something. There has been a build up of troops on both sides of the border... The disease can also cause a build up of pressure in the inner ear …   English dictionary

 • build — [bild] vt. built or Archaic builded, building [ME bilden < OE byldan, to build < base of bold, a house, akin to ON bua: see BONDAGE] 1. a) to make by putting together materials, parts, etc.; construct; erect b) to order, plan, or direct the …   English World dictionary

 • build-up — n [C usually singular] 1.) an increase over a period of time build up of ▪ a heavy build up of traffic on the motorway 2.) a description of someone or something before an event in which you say they are very special or important ▪ The presenter… …   Dictionary of contemporary English

 • Build — (b[i^]ld), v. t. [imp. & p. p. {Built} (b[i^]lt); p. pr. & vb. n. {Building}. The regular imp. & p. p. {Builded} is antiquated.] [OE. bulden, bilden, AS. byldan to build, fr. bold house; cf. Icel. b[=o]l farm, abode, Dan. bol small farm, OSw. bol …   The Collaborative International Dictionary of English

 • build — [n] physical structure, form body, conformation, constitution, figure, frame, habit, habitus, physique, shape; concept 757 Ant. mind build [v1] construct structure assemble, bring about, carpenter, cast, compile, compose, contrive, engineer,… …   New thesaurus

 • Build — Build, n. Form or mode of construction; general figure; make; as, the build of a ship; a great build on a man. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • build — ► VERB (past and past part. built) 1) construct by putting parts or materials together. 2) (often build up) increase in size or intensity over time. 3) (build on) use as a basis for further progress or development. 4) (build in/into) incorporate …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.